Notă de informare/ Politica de confidenţialitate

Societatea : Evivo Shop SRL, recunoaște importanța datelor dumneavoastră și respectă dreptul la protecția datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice ale căror date prelucrează, atât în timpul vizitei pe magazinul online Evivo cât și după.

În cazul în care nu sunteți de acord cu politică de confidențialitate expusă aici, vă rugăm nu folosiți site-ul nostru sau nu ne oferiți date cu caracter personal.

 

1. Cine suntem

Evivo Shop SRL este o persoană juridică de naționalitate română cu sediul în Brașov, România.

Această politică de confidențialitate privește datele personale colectate de noi prin intermediul magazinului nostru online: www.evivo.ro  cât și date colectate prin alte mijloace precum (social media, email, telefonic sau fizic).

Datele personale colectate și prelucrate de partenerii noștri intră sub incidența propriilor lor politici de confidențialitate. Aceasta politica nu se aplica practicilor pe care Evivo Shop SRL nu le deține, controlează sau conduce în vreun fel.

Contact

Pentru orice întrebări sau cerințe legate de datele cu caracter personal pe care le procesăm de la dumneavoastră vă rugăm să ne contactați prin email la contact@evivo.ro

 

2. Definiții

Conform Regulamentului UE 679/2016 (GDPR), prin următorii termeni se înțelege:

- Persoană vizată: Persoana fizică căreia i se prelucrează date cu caracter personal

- Date cu caracter personal: Orice informații privind o persoană fizică (persoana vizată) identificată sau identificabilă direct sau indirect (prin referire la un identificator).

- Prelucrare: Orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor automatizate.

- Operator: Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

- Împuternicit: Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului

- Consimțământ: Orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

 

3. Cum prelucrăm datele dumneavoastră personale?

Pe scurt

Putem colecta date personale de la dumneavoastră:

- În mod direct - date pe care ni le oferiți dumneavoastră în mod direct (nume, adresa de email, număr de telefon, alte detalii pe care ni le comunicați);

- În mod indirect - prin intermediul raportului de trafic al serverului (IP, localizare geografică, informații din cookies și alte informații care sunt inerente folosirii Internetului).

Vom prelucra date cu caracter personal doar pentru scopurile pe care le expunem mai jos și nu vom prelucra datele în scopuri incompatibile cu cele declarate.

Putem prelucra date personale legate de dumneavoastră în mai multe situații:

 

3.1. Ca vizitator al site-ului

Accesând magazinul nostru online permiteți programelor care ajută la funcționarea sa să colecteze anumite date cu caracter personal legate de dumneavoastră.

 

3.1.1. Categorii de date prelucrate, temeiul și scopul prelucrării lor

Date din interacțiunea cu website-ul (IP(internet protocol), localizare, date din cookies).

Prelucrăm aceste date pe baza temeiului interesului nostru legitim de a analiza audiența noastră și a îmbunătăți website-ul ca structură și conținut, pentru a îmbunătăți relevanța informațiilor pe care le oferim și pentru a ne proteja de atacuri externe.

Scopurile acestor prelucrări:

 • îmbunătăţirea continuă a serviciilor noastre,

 • asigurarea funcționalității website-ului cât și optimizarea sa

 • Investigarea și soluționarea eventualelor fraude sau incidente de securitate

 

3.1.2. Originea datelor

Aceste date sunt date personale observate, provenite din interacțiunea dumneavoastră cu website-ul nostru.

 

3.1.3. Necesitatea furnizării lor și consecințe în cazul în care nu le furnizați

Pentru o mai bună apreciere a situației, putem împărți aceste informații în două categorii:

 • Informații de care depinde funcționarea site-ului. Furnizarea acestor date este obligatorie, deoarece permite accesarea și utilizarea website-ului. În cazul în care nu ați furniza aceste date nu ați putea accesa sau utiliza site-ul.

 • Informații de optimizare a traficului pe site. Pentru a ne oferi aceste informații puteți să vă exprimați consimțământul în aplicația de cookie management.

 • Informații pentru promovare: Pentru a ne oferi aceste informații puteți să vă exprimați consimțământul în aplicația de cookie management

 

3.1.4. Transfer spre terți, alte ţări și măsuri de securitate

La aceste date vor avea acces: furnizorul nostru de web hosting, Google. Serverele pe care sunt păstrate aceste date sunt localizate pe teritoriul Uniunii Europene sau sunt parte din https://www.privacyshield.gov/welcome, garantând tratarea datelor personale conform GDPR

Măsuri de securitate. Pentru a reduce riscul incidentelor de securitate am implementat măsuri de securitate precum:

 • controlul accesului în spațiul fizic al sediului nostru

 • securizarea accesului electronic, prin: implementarea politicilor de "strong passwords", software de securitate IT, firewall, training de protecția datelor pentru angajați, obligații de confidențialitate impuse angajaților

 • măsuri de securitate implementate de terți conform angajamentelor contractuale cu aceștia.

 

3.1.5. Perioada de păstrare

Noi nu păstram date din cookies. Aceste fișiere sunt stocate pe browserul dumneavoastră și le puteți șterge oricând doriți.

Informația la care avem acces pe o perioadă definită (38 de luni) conține date statistice referitoare la traficul pe site-ul nostru, de la persoanele care își dau accesul pentru analytics cookies și o putem accesa doar prin intermediul Google Analytics.

 

3.1.6. Existenţa deciziilor automate și a profilării

Noi nu facem nicio profilare automată și nu luăm decizii în urma profilării automate a datelor prelucrate. Cu toate acestea, servicii externe de analiză și raportare (Google Analytics) pot utiliza datele dumneavoastră pentru procese complexe de profilare automată. Pentru a evita această situație, vă recomandăm una din variantele de mai jos

- Să anulați acceptul pentru cookie-uri de analiză și marketing din aplicația noastră de cookie management

- Să anulați acceptarea de cookies direct din browserul dumneavoastră sau să navigați pe Internet în modul ‘incognito’ oferit de browserul dumneavoastră

 

3.2. Ca și client sau potențial client

În momentul în care alegeți să ne scrieți un mesaj prin intermediul formularului de contact de pe site-ul nostru, ne oferiți anumite date cu caracter personal legate de dumneavoastră. Avem nevoie de aceste informații pentru a vă putea contacta și pentru a vă putea furniza un răspuns cât mai specific și mai cuprinzător.

 

3.2.1. Categorii de date prelucrate, temeiul și scopul prelucrării lor

Date de contact și conținutul mesajelor (nume, prenume, adresa de email, adresa de livrare, număr de telefon,conținutul mesajelor dumneavoastră). Prelucrăm aceste date pe baza temeiului interesului nostru legitim de a ne vinde serviciile și pentru a vă răspunde la interpelări sau întrebări. Scopul prelucrării acestor date este comunicarea publică, răspunsul cât mai eficient la solicitările dumneavoastră, demararea și menținerea relațiilor comerciale și vânzarea produselor noastre .

Date suplimentare (companie, informații publice despre aceasta) pot fi prelucrate dacă vă manifestați interesul de a colabora cu noi.Prelucrăm aceste date tot pe baza interesului nostru legitim de a ne vinde serviciile. Scopul prelucrării lor este răspunsul cât mai eficient la solicitările dumneavoastră și pregătirea demarării relațiilor comerciale.

Istoric cumpărături (număr comenzi, detalii despre comenzi) prelucrăm aceste date pe baza interesului nostru legitim de a ne vinde produsele și de a oferi suport clienților noștri. Scopul acestor prelucrări este gestionarea situațiilor în care persoanele vizate vor anularea comenzii sau modificarea acesteia, pentru a observa care produse sunt preferate de către clienții noștri.

Review (Nume, oraș, conținutul mesajului) prelucrăm aceste date dacă doriți să lăsați un review, pe baza interesului nostru legitim de a ne vinde produsele și de a ne îmbunătății serviciile. Scopul prelucrării acestor date este de a ne vinde și îmbunătăți produsele și serviciile.

Email pentru newsletter în cazul în care vă dați acordul pentru a primi newsletter-ul nostru, vom folosi adresa de email pe care ne ați oferit-o pentru a vă trimite emailuri cu conținut comercial. Prelucrăm aceste date în scopul comunicărilor comerciale doar pe baza temeiului consimțământului dumneavoastră.

 

3.2.2. Originea datelor

În toate aceste situații, mai puțin cea a istoricului de cumpărături în care este vorba de date observate de noi, primim aceste date direct de la dumneavoastră sau din surse publice (social media, instituții publice).

 

3.2.3. Necesitatea lor și consecințe în cazul în care nu le furnizați

(nume, prenume, adresa de email, adresa de livrare, număr de telefon,conținutul mesajelor dumneavoastră) Avem nevoie de aceste date pentru a vă putea răspunde la întrebări sau solicitări cât și pentru a putea încheia un contract cu dumneavoastră sau pentru a vă putea trimite facturi pentru serviciile oferite. În cazul în care veți refuza să ne furnizați aceste date, nu vom putea să vă contactăm, să încheiem un contract cu dumneavoastră sau să respectăm obligațiile legale pe care le avem, referitoare la facturarea corespunzătoare a serviciilor oferite.

(Nume, oraș, conținutul mesajelor pentru review și adresa de email pentru newsletter) Aceste date sunt necesare pentru a lăsa un review sau pentru a putea primi newsletter-ul nostru. În cazul în care nu doriți să ne oferiți aceste date pentru aceste scopuri nu veți putea lăsa un review și nu veți putea primi newsletter-ul nostru.

 

3.2.4. Transfer spre terți, alte ţări și măsuri de securitate

Trimitem date spre instituțiile publice spre care suntem obligați prin lege să o facem, cât și furnizorilor noștri de servicii de marketing. Serverele pe care sunt păstrate aceste date sunt localizate pe teritoriul Uniunii Europene sau sunt parte din https://www.privacyshield.gov/welcome, garantând tratarea datelor personale conform GDPR.

Măsuri de securitate. Pentru a reduce riscul incidentelor de securitate am implementat măsuri de securitate precum:

- controlul accesului în spațiul fizic al sediului nostru

- securizarea accesului electronic, prin: implementarea politicilor de "strong passwords", software de securitate IT, training de protecția datelor pentru angajați, obligații de confidențialitate impuse angajaților

- măsuri de securitate implementate de terți conform angajamentelor contractuale cu aceștia

 

3.2.5. Perioada de păstrare

În cazul în care nu deveniți client Evivo, vom păstra aceste date atât cât este nevoie pentru a vă putea răspunde la întrebări și pentru o perioadă de maxim un an în cazul în care v-ați dat consimțământul pentru a fi contactat ulterior de către noi.

În cazul în care deveniți client Evivo, vom păstra datele atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care le prelucrăm și pentru a respecta obligațiile legale pe care le avem.

 

3.2.6. Existenţa deciziilor automate și a profilării

Aceste date nu sunt folosite pentru a lua decizii în urma unui proces de profilare automat.

 

3.3. Pentru angajare

În momentul în care alegeți să ne trimiteți un CV sau să vă manifestați interesul de a lucra împreună cu noi, ne oferiți anumite date cu caracter personal legate de dumneavoastră, abilitățile dumneavoastră, parcursul educațional și profesional. Avem nevoie de aceste informații pentru a vă putea contacta și pentru a vă putea evalua în vederea angajării.

 

3.3.1. Categorii de date prelucrate, temeiul și scopul prelucrării lor

- Date de contact (nume, prenume, adresă de email, număr de telefon)

- Istoric de studii și experiență de muncă.

- Competențe și abilități (date din CV, răspunsuri la întrebări din chestionar).

- Prelucrăm aceste date atât pe baza temeiului interesului nostru legitim de a recruta noi angajați, cât și pe baza temeiului consimțământului vostru pentru păstrarea lor și în cazul în care nu sunteți angajați, dar doriți să fiți contactați ulterior. Scopul prelucrării acestor date fiind recrutarea noilor angajați

 

3.3.2. Originea datelor

Aceste date sunt furnizate direct de către dumneavoastră, prin următoarele modalităţi:

- CV transmis prin intermediul aplicațiilor de recrutare, email, sau direct la sediul firmei noastre

- Chestionare completate în vederea angajării.

- Date oferite în timpul interviurilor pentru angajare

Fără ca dumneavoastră să ne furnizați aceste date nu le vom prelucra.

 

3.3.3. Necesitatea lor și consecințe în cazul în care nu le furnizați

Considerăm că avem nevoie de aceste date pentru a putea lua o decizie informata în vederea selectării candidaților potriviți pentru poziția pe care dorim sa angajam pe cineva. În cazul în care nu doriți să furnizați  aceste date nu vă vom putea considera pentru procesul de recrutare.

 

3.3.4. Transfer spre terți, alte ţări și măsuri de securitate

Nu transferăm aceste date spre terți sau spre alte țări, însă pot avea acces la informații platformele online pe care le utilizăm în procesul de recrutare și comunicare (Rețelele de social media prin intermediul cărora ne contactați, Google, Bestjobs, Ejobs etc.)

Măsuri de securitate. Pentru a reduce riscul incidentelor de securitate am implementat măsuri de securitate precum:

- controlul accesului în spațiul fizic al sediului nostru

- securizarea accesului electronic, prin: implementarea politicilor de "strong passwords", software de securitate IT, training de protecția datelor pentru angajați, obligații de confidențialitate impuse angajaților

- măsuri de securitate implementate de terți conform angajamentelor contractuale cu aceștia

 

3.3.5. Perioada de păstrare

În cazul candidaților acceptați vom păstra aceste date pe durata contractului de muncă și pe perioada necesară pentru a ne încadra în prevederile legale.

În cazul candidaților respinși vom păstra aceste date până după interviul de angajare, sau în cazul în care aceștia și-au dat consimțământul vom păstra datele pentru încă un an după interviu, în scopul contactării ulterioare.

 

3.3.6. Existenţa deciziilor automate și a profilării

Aceste date nu sunt folosite pentru a lua decizii în urma unui proces de profilare automat. Răspunsurile dumneavoastră la întrebările din chestionar vor face parte dintr-un proces de profilare a candidaților în urma căruia vom evalua diverse competențe sau abilități.

 

 

4. Drepturile dumneavoastră

Conform prevederilor GDPR, toate persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi:

- Dreptul de acces la date. Aveți dreptul de a accesa datele personale pentru a verifica legalitatea prelucrării sau pentru a afla ce date personale vă sunt prelucrate. În cazul în care prelucram date personale legate de dumneavoastră puteți solicita sa primiți aceste date.

- Dreptul la rectificare. În cazul în care prelucram datele dumneavoastră personale și acestea sunt inexacte, puteți solicita rectificarea lor.

- Dreptul la ștergerea datelor sau “Dreptul de a fi uitat”. Puteți cere ștergerea datelor personale care vă aparțin, iar noi avem obligația de a respecta această cerere în cazurile în care aceste date nu sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor în care vă prelucrăm date cu caracter personal, în cazul în care vă retrageți consimțământul pe care se bazează prelucrarea datelor personale, sau în cazul în care nu există un alt temei juridic pentru prelucrarea lor.

- Dreptul la restricționarea prelucrării. Puteți cere restricționarea prelucrării datelor personale. În acest caz, nu vom șterge datele dumneavoastră personale dar vom opri prelucrarea acestora.

- Dreptul la portabilitatea datelor. Persoanele fizice au posibilitatea de a își transfera datele cu caracter personal de la un operator la altul sau de a le cere pentru a le folosi în scopuri proprii.

- Dreptul de opoziție. Vă puteți opune prelucrării datelor personale în scopuri precum marketing direct sau alte scopuri bazate pe interesul legitim al operatorului precum profilarea.

- Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate cu caracter semnificativ. Aveți dreptul de a nu fi obiectul unei decizii bazate doar pe prelucrare automată care ar putea avea efecte juridice semnificative sau care ar putea să vă afecteze într-un mod semnificativ.

Pe lângă aceste drepturi, aveți dreptul de a vă retrage oricând consimțământul acolo unde acesta este aplicabil.

Pentru exercitarea drepturi din lista de mai sus, vă rugăm să ne contactați prin email la contact@evivo.ro. În acest moment putem accepta doar cereri scrise, deoarece nu putem face față solicitărilor verbale în timp util fără a analiza în prealabil conținutul solicitării și fără a vă identifica mai întâi.

Ce trebuie să conțină cererea dumneavoastră de acces la date?

Este important să ne asigurăm că cererile vin din partea voastră pentru a reduce riscurile de securitate a datelor cu caracter personal. Din acest motiv vă rugăm să ne contactați cu același email pe care l-ați mai folosit pentru a comunica cu noi. În anumite cazuri este posibil să cerem mai multe informații pentru a vă putea identifica.

Datele personale conținute de acest document vor fi folosite doar pentru a vă verifica identitatea

și nu vor fi păstrate mai mult decât este necesar pentru aceasta operațiune.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere referitoare la modul în care vă sunt prelucrate datele cu caracter personal de către Evivo Shop SRL.

 

5. Schimbări aduse politicii noastre de confidențialitate

Orice schimbare a politicii de confidențialitate va rezulta în publicarea unei noi versiuni a acesteia. În cazul în care aducem modificări majore politicii noastre de confidențialitate, veți fi înștiințați odată ce accesați site-ul nostru.

 

6. Contact

Pentru orice întrebări legate de modul în care vă prelucrăm datele personale ne puteți contacta în următoarele moduri:

 • Prin email: contact@evivo.ro

 • Telefonic: 0737.938.583

 • Personal sau prin corespondență: Str. Livezii nr.41, Sânpetru, Jud. Brasov, 507190 - ROMANIA